Ερίβωλος

TST Serigrafia

Brief από τον πελάτη:

«Είμαστε ένας νέος αγροτικός συνεταιρισμός, διαφορετικός από τους άλλους σε αντίληψη και πρακτική. Ενδιαφερόμαστε για κάτι που να συμβολίζει γονιμότητα και ευφορία ώστε να τιμήσουμε την ελληνική γη που μας προσφέρει απλόχερα τους πλούσιους καρπούς της».

Το έργο:

Η γονιμότητα της ελληνικής γης αποτέλεσε από την αρχαιότητα σημείο αναφοράς και θαυμασμού. Εκεί ακριβώς αναζητήσαμε και τη δική μας έμπνευση και τη συναντήσαμε στη λέξη «Ερίβωλος».

Στην ομηρική διάλεκτο ἐριβώλαξ σημαίνει ο έχων μεγάλους βώλους ή εναλλακτικά ο εύφορος, ο γόνιμος, ο καρποφόρος.

Το σήμα του συνεταιρισμού έχει το σχήμα σφαίρας-βώλου, συμβολίζοντας τον καρπό ενώ μέσα του διακρίνεται ένα δέντρο με πλούσια ανθοφορία και δυο παράλληλες γραμμές στο έδαφος οι οποίες συμβολίζουν την καλλιέργεια της γης.

Τι προσφέραμε:

  • Verbal Identity, Branding, Corporate Identity, Packaging, Web Design,

Πελάτης

  • Ερίβωλος Πρότυπος Αγροτικός Συνεταιρισμός